Soukka motorsports


Antti tämä teksti on kopioitu kilpailijaltasi, vaihda tämä teksti!

Autokorinkorjaajan on tunnettava autotekniikka sekä työssä käytettävät materiaalit. Ammatissa on hallittava asennus- ja korjaustyöt, hitsaus- ja ohutlevytyöt ja muovien korjaus. Autoalalla työskentelevältä edellytetään loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Asiakaspalvelussa ja ryhmätyöskentelyssä tarvitaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssä tarvitaan hyviä kädentaitoja.

Englantia on hallittava ainakin ammattisanaston verran. Autot ja niiden korjausmenetelmät kehittyvät nopeasti, mikä edellyttää valmiutta oppia koko ajan uutta.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentely

Ajoittain voi joutua työskentelemään etukumarassa tai kädet kohotettuina ylös, jolloin työ rasittaa niskaa ja hartianseutua. Allergiat, etenkin öljyille, saattavat vaikeuttaa alalla työskentely